Η υδροπονία αποτελεί μια μέθοδο καλλιέργειας που έχει να κάνει με την εκτός εδάφους ανάπτυξη των φυτών. Η λέξη υδροπονία είναι το προϊόν της σύζευξης των αρχαίων ελληνικών λέξεων ύδωρ (νερό) και πόνος (εργασία). Σαν όρος λοιπόν αναφέρεται στην εργασία με το νερό και στην πράξη σηματοδοτεί την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογικά εξελιγμένης μεθόδου καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, στα υδροπονικά συστήματα η ανάπτυξη των φυτών γίνεται με δύο τρόπους: α)είτε με την καλλιέργεια τους πάνω σε κάποια στερεά υποστρώματα τα οποία είναι εμποτισμένα με θρεπτικό διάλυμα, β)είτε με την απευθείας ανάπτυξη τους μέσα στο θρεπτικό διάλυμα. Το διάλυμα αυτό είναι στην ουσία νερό το οποίο έχει εμπλουτιστεί με όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται ένας καρπός για να αναπτυχθεί σε ένα απολύτως υγιές φρούτο, λαχανικό, φυτό, κτλ. Το θρεπτικό διάλυμα μεταφέρεται στις ρίζες του φυτού είτε ελεύθερα, αφήνοντας δηλαδή τους φυσικούς νόμους της βαρύτητας να κάνουν τη δουλειά τους, είτε με την μηχανική βοήθεια που προσφέρουν από κάποιες ηλεκτρομηχανικές αεραντλίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αεραντλίες οξυγονώνουν το θρεπτικό διάλυμα, το οποίο με τη σειρά του μεταφέρεται στις ρίζες του φυτού, προσφέροντας του έτσι την απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Τα υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας εξασφαλίζουν ότι τα φυτά, φρούτα, και λαχανικά θα καλλιεργηθούν μέσα σε ένα καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από διάφορα παράσιτα και ασθένειες., φροντίζουν για την ισορροπημένη τροφοδοσία των φυτών με τα κατάλληλα συστατικά, και επιπλέον, επειδή το νερό και τα συστατικά εισάγονται απευθείας στα φυτά, μπορούν να καλλιεργηθούν πολύ εύκολα το ένα
δίπλα στο άλλο.
Η υδροπονία είναι μια μέθοδος καλλιέργειας εκτός εδάφους που διευρύνεταια συνεχώς. Στο εξωτερικό αναπτύσσεται με πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με την Ελλάδα. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, ένα έντονο ενδιαφέρον από ανθρώπους και φορείς που κινούνται μέσα στο φάσμα της γεωργικής παραγωγής (γεωπόνοι, παραγωγοί θερμοκηπίων, κρατικοί οργανισμοί, κ.α.) προσφέροντας νέες δυνατότητες και ανοίγοντας καινούριους ορίζοντες στους καλλιεργητές και τους παραγωγούς.
Για να αποφέρει η υδροπονία τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για να αξιοποιήσει κάποιος τις δυνατότητες της στο μέγιστο δυνατό χρειάζεται η κατοχή της κατάλληλης τεχνογνωσίας και εξοπλισμού. Σημαντική επίσης παράμετρος είναι η σωστή και ισορροπημένη τροφοδοσία των φυτών με τα απαραίτητα συστατικά μέσω του θρεπτικού διαλύματος. Στην διαδικασία αυτή εμπλέκονται μια σειρά από μεταβλητούς παράγοντες όπως είναι το κλίμα, το κόστος της πρώτης ύλης ή ακόμα και η ποιότητα της εργασίας. Η μεταβλητότητα αυτών των παραγόντων καθιστά ευμετάβλητα και τα αποτελέσματα της υδροπονικής καλλιέργειας. Άλλες φορές μπορεί η παραγωγή μπορεί να είναι υψηλής ποιότητας και άλλες όχι.