Κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν την υδροπονία κατάλληλη μέθοδο είναι:

 • Η «υποβάθμιση» της γονιμότητας του εδάφους εξαιτίας της εντατικής
  καλλιέργειας τους, γεγονός που επηρεάζει αρνητική την απόδοση και ποιότητα της γεωργικής παραγωγής.
 • Οι ανάγκες για μεγάλες εκτάσεις, για πολυάριθμα εργατικά «χέρια» και για μεγάλες ποσότητες νερού που απαιτούν οι παραδοσιακές μέθοδοι καλλιέργειας.
 • Οι περιορισμένες δυνατότητες διάθεσης εκτάσεων στα μητροπολιτικά αστικάκέντρα.
  Σκοπός των υδροπονικών συστημάτων είναι να διευκολύνουν και να απλοποιήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης των φυτών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος για τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Όπως όλα, έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Ο καθένας που ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος οφείλει να προβεί σε προσεκτική έρευνα όλων των παραμέτρων ώστε να εκτιμήσει τα υπέρ και τα κατά, τα οποία παραθέτουμε παρακάτω σε πολύ αδρές γραμμές:

Πλεονεκτήματα των υδροπονικών συστημάτων:

 • Μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά σε περιοχές όπου το έδαφος είναι άγονο.
 • Οι καλλιέργειες ελέγχονται πιο εύκολα.
 • Μειώνονται οι ασθένειες που μεταδίδονται στα φυτά μέσω του εδάφους.
 • Το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται οι ρίζες του φυτού είναι καθαρό.
 • Μειώνονται και απλοποιούνται οι ανάγκες εργασίας σε χρόνο αλλά και σε «χέρια».
 • Ο ρυθμός συγκομιδής επιταχύνεται εξαιτίας του καλύτερου ποιοτικά περιβάλλοντος ανάπτυξης των ριζών αλλά και της μηχανοποίησης/αυτοματοποίησης κάποιων καλλιεργητικών εργασιών.
 • Αυξάνεται η απόδοση της παραγωγής.

Μειονεκτήματα των υδροπονικών συστημάτων:

 • Το σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης και του σχετικού εξοπλισμού.
 •  Η απαραίτητη κατοχή της κατάλληλης τεχνογνωσίας.
 • Η ταχύτατη εξάπλωση της ασθένειας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί εξαιτίας κάποιας απροσεξίας.
 • Χρειάζεται πολύ προσεκτικούς χειρισμούς (για παράδειγμα η υπερβολική ή ανεπαρκής ποσότητα νερού στο υπόστρωμα μπορεί να αποβεί επιζήμια για τα φυτά).

Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η μέθοδος της υδροπονίας μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε περιοχές οι οποίες αν και διαθέτουν το κατάλληλο μικροκλίμα, το έδαφος τους δεν είναι το πλέον κατάλληλο εξαιτίας των εντατικών καλλιεργειών.