Στο εξωτερικό την συναντάμε με τον όρο robotic agriculture. Πρόκειται για την λεγόμενη ρομποτική γεωργία, δηλαδή την εισαγωγή μηχανικών αυτόματων συσκευών, οι οποίες υποκαθιστούν την ανθρώπινη εργασία στον χώρο της αγροτικής καλλιέργειας. Η ιδέα δεν είναι κάτι πρόσφατο. Ήδη από την δεκαετία του 1920  έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη οχημάτων με αυτόματη καθοδήγηση. Οι ιδέες αυτές άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα τριάντα χρόνια αργότερα με την εμφάνιση των πρώτων αυτόνομων τρακτέρ, τα οποία χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα καλωδιακής καθοδήγησης. Από τότε μέχρι σήμερα, η τεχνολογία έχει κάνει σημαντικά άλματα. Η έρευνα γύρω από την ρομποτική γεωργία έχει εστιάσει στην κατασκευή «έξυπνων» μηχανών, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ευρύτερου αγροτικού περιβάλλοντος.

Στην παρούσα φάση, μεγάλες εταιρείες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων όπως η John Deere και η DNH έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην δημιουργία ρομποτικών αυτοκινούμενων οχημάτων. Μικρά σε όγκο και βάρος, ευέλικτα, με την δυνατότητα αυτόνομης συμπεριφοράς -όταν κρίνεται απαραίτητο- και επικοινωνίας με άλλες μονάδες, ικανά να λειτουργούν κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τα ρομποτικά αυτά οχήματα ανεβάζουν ψηλά τον πήχη για τις εταιρείες κατασκευής ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγροτών.  

Κάποια από τα πιο ευρέως διαδεδομένα πεδία στα οποία βρίσκουν εφαρμογή τα νεοαναδυόμενα αυτοματοποιημένα μηχανήματα είναι:

  • καλλιέργεια της σποράς
  • παρακολούθηση και ανάλυση της καλλιέργειας
  • λίπανση και άρδευση
  • ξεχορτάριασμα και ψεκασμός
  • αραίωση και κλάδεμα

Μία από εταιρείες που δραστηριοποιείται στην κατασκευή αγροτικών ρομποτικών μηχανημάτων είναι και η Naio Technologies. Πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της αγροτικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα στην εφαρμογή της ρομποτικής επιστήμης στις γεωργικές καλλιέργειες. Ήδη, το 2016 η Naio Technologies προχώρησε στην κατασκευή τριών μηχανημάτων: το ΟΖ, το ANATIS και το TED. Τα νέα αυτά ρομπότ συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν από την χρήση χημικών ουσιών, και διευκολύνουν σημαντικά τις συνθήκες της αγροτικής εργασίας χωρίς να υπονομεύουν παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αποστολή του ΟΖ είναι η αφαίρεση των ανεπιθύμητων ζιζάνιων. Εξοπλισμένο με ειδικά μικροτσίπ που καθιστούν εφικτή την αναγνώριση των καλλιεργειών ώστε να εστιάζει αποκλειστικά στα ζιζάνια, το ρομπότ αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε χωράφια εκτάσεως μέχρι και 10 εκταρίων. Η αγροτική εργασία αυτοματοποιείται και οι αγρότες κερδίζουν πολύτιμο χρόνο για την διεκπεραίωση άλλων υποχρεώσεων στις καλλιέργειες τους.

Το ANATIS είναι το δεύτερο ρομποτικό «παιδί» της Naio Technologies που προέκυψε μέσα από την συνεργασία με την Carré SAS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων στην Γαλλία. Το συγκεκριμένο ρομποτικό εργαλείο επικεντρώνεται στο σκάλισμα του εδάφους σε καλλιέργειες λαχανικών. Έχει την δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις σε εκτάσεις μέχρι και 10 εκτάρια.  

Το τρίτο ρομποτικό μηχάνημα φέρει την ονομασία TED και αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αμπελουργών, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας με σύμμαχο τον σεβασμό της φύσης και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για το τρίτο ρομποτικό «παιδί» που προέκυψε μέσα από το συνεργατικό έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια της Midi-Pyrenees, το τεχνικό κέντρο για τους αμπελώνες IFV και το ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής LAAS-CNRS στην Τουλούζη. Η βασική λειτουργία του TED είναι η μηχανική αφαίρεση ανεπιθύμητων φυλλωμάτων και ζιζανίων από το έδαφος σε έκταση μέχρι και 25 εκτάρια. Επιπλέον, ενσωματώνει τεχνολογίες που αφορούν την κοπή και την αραίωση των φύλλων.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών ρομποτικής στον χώρο της αγροτικής καλλιέργειας αναμφίβολα θα ενισχύσει στο μέλλον την αυτοματοποίηση των αγροτικών εργασιών. Το γεγονός αυτό, πολύ πιθανόν, θα επιφέρει την δημιουργία περισσότερων και πιο εξελιγμένων ρομποτικών μηχανημάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Αυτό που μένει να δούμε είναι κατά πόσο τα ρομποτικά μηχανήματα του μέλλοντος θα είναι ικανά να υποκαταστήσουν παντελώς την ανθρώπινη εργασία και με ποιες προεκτάσεις. 

 

"Υπηρεσίες κειμενογράφησης ιστοσελίδων"
http://syngramma.gr/
https://www.facebook.com/syngramma