Ευρώπη: η μεγαλύτερη αγορά
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η βιολογική γεωργία αναπτύχθηκε γρήγορα ιδιαίτερα μετά το 1990. Είναι φανερό ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών έδωσε ιδιαίτερη ώθηση καθώς περίπου τα μισά βιολογικά προϊόντα που παράγονται σε όλον τον κόσμο πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα στην Ευρώπη καλλιεργούνται βιολογικά 44.428.750 στρέμματα (το 3,24% της καλλιεργούμενης έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση) από περίπου 142.348 παραγωγούς (2,04% των παραγωγών).
Αν στα στρέμματα αυτά προσθέσουμε και εκείνα των υπό ένταξη χωρών, το σύνολο των στρεμμάτων που καλλιεργούνται βιολογικά στην περιοχή της Ευρώπης φτάνει τα 51.338.430.
Ωστόσο, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το 11% της καλλιεργήσιμης έκτασης στην Αυστρία και το 10% στην Ελβετία, καλλιεργείται βιολογικά. Ωστόσο, η Ιταλία, είναι η χώρα που διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων βιολογικής καλλιέργειας και στρεμμάτων, σε απόλυτους αριθμούς στην E.E. Πάνω από το 1/4 της έκτασης που καλλιεργείται βιολογικά στην Eυρώπη (12.300.000 στρέμματα), βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους.
Ακολουθεί η Mεγάλη Βρετανία, όπου τα βιολογικώς καλλιεργούμενα στρέμματα φτάνουν τα 6.796.310, η Γερμανία 6.321.650, η Ισπανία 4.850.790, η Γαλλία 4.197.500 και η Αυστρία 2.855.000 στρέμματα.
Υπάρχουν όμως χώρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, όπου η βιολογική γεωργία, έντεκα χρόνια μετά τον πρώτο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής, βρίσκεται στο αρχικό στάδιο και το ποσοστό της έκτασής τους που καλλιεργείται βιολογικά δεν ξεπερνά το 1% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασής τους.
Αυστρία: βιολογική γεωργία από το 1935!
Mία από τiς χώρες με την παλαιότερη παράδοση στη βιολογική παραγωγή, η Aυστρία, παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, κυρίως λόγω της μεγάλης βοήθειας που το κράτος προσφέρει. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις μεγαλύτερες κοιτίδες βιολογικής γεωργίας που αναπτύχθηκε στη χώρα μας, στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στη Mάνη οργανώθηκε από ένα ζευγάρι Αυστριακών. H πρώτη οικολογική φάρμα στην Aυστρία ιδρύθηκε το 1927 στην Καρίνθια και το 1935 ξεκίνησε συστηματικά η βιολογική καλλιέργεια από νέους αγρότες. Ωστόσο, η βιολογική γεωργία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην Aυστρία όταν το 1991 η κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τους αγρότες που θα μετέτρεπαν τις καλλιέργειές τους από συμβατικές σε βιολογικές. Όταν το 1995 η Aυστρία προσχώρησε στην Eυρωπαϊκή Ένωση εκμεταλλεύτηκε τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα της Kοινότητας προκειμένου να προωθήσει περισσότερο τη βιολογική παραγωγή, ενώ παράλληλα δόθηκαν κίνητρα σε όσους ήθελαν να μετατρέψουν σε βιολογικές τις εκτάσεις που έβοσκαν τα ζώα. Περίπου 17.500 παραγωγοί εντάχθηκαν στα προγράμματα επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης για μια πενταετία. Το 50% της επιδότησης προέρχεται από κονδύλια της κοινότητας, ενώ τα υπόλοιπα πληρώνει η κεντρική ή οι τοπικές κυβερνήσεις. Όταν το 2000 έληξε η περίοδος της πενταετίας για τους πρώτους που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, η σύμβασή τους ανανεώθηκε για άλλα πέντε χρόνια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαφημιστική καμπάνια από τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ που γρήγορα υιοθέτησαν τα βιολογικά προϊόντα. Από το 1999 έως το 2000 η βιολογική γεωργία στη χώρα παρουσίασε μικρή κάμψη και το υπουργείο Γεωργίας, για να την ενισχύσει, οργάνωσε και παρουσίασε το Φεβρουάριο του 2001 το πρώτο Αction Plan για τη βιολογική γεωργία και τον Ιούλιο του 2003 το δεύτερο Αction Plan.
Τα δύο Αction Plan περιλαμβάνουν διαφημιστικές εκστρατείες για την πληροφόρηση των καταναλωτών, ερευνητικά προγράμματα και μέτρα υποστήριξης της διάθεσης και εμπορίας των βιολογικών προϊόντων.
Γερμανία: στόχος το 20% μέχρι το 2013
Τα αδύνατα - δυνατά κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας για να επιτύχει το στόχο που έχει θέσει, δηλαδή οι εκτάσεις της χώρας που καλλιεργούνται βιολογικά να φθάσουν το 20% έως το 2013. Το 2001, η κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση σειράς μέτρων στήριξης της βιολογικής γεωργίας, μέσω της εφαρμογής του Ομοσπονδιακού Προγράμματος Bιολογικής Γεωργίας, της εισαγωγής της «βιολογικής σφραγίδας» για την πιστοποίηση και, φυσικά, της επέκτασης του χρόνου επιδότησης των βιοκαλλιεργητών. Το 2002 δημιουργήθηκε ειδική πύλη για τη βιολογική γεωργία στο Διαδίκτυο, ξεκίνησαν σεμινάρια επιμόρφωσης για τους αγρότες, χρηματοδοτήθηκαν έρευνες για τη βιολογική γεωργία, έγιναν εκθέσεις, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πρότυπων βιολογικών αγροκτημάτων και ελήφθησαν μέτρα για την πληροφόρηση των νέων αγροτών για τη βιολογική γεωργία. Oι βάσεις, βέβαια, είχαν ήδη μπει εδώ και χρόνια. Από το 1989, οι αγρότες που επιθυμούν να «στραφούν» προς τη βιολογική γεωργία απολαμβάνουν οικονομικής στήριξης μέσω προγραμμάτων της E.E., ενώ από το 1994 επιδότηση λαμβάνουν όλοι οι βιοκαλλιεργητές.
Aυστραλία: 106.000.000(!) στρέμματα
H Aυστραλία διαθέτει τη μεγαλύτερη έκταση που καλλιεργείται βιολογικά στον κόσμο. Συγκεκριμένα, 106.000.000 στρέμματα από τα οποία όμως τα περισσότερα είναι βοσκοτόπια χαμηλής απόδοσης. Τα περισσότερα βιολογικά προϊόντα της Aυστραλίας εξάγονται και μάλιστα σε χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Yπάρχει εθνική νομοθεσία που αφορά στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων αλλά και μέτρα στήριξης των παραγωγών όπως η δημιουργία από τη κυβέρνηση της Νέας Zηλανδίας, οργανισμού για την προώθηση των εξαγωγών της χώρας στο συγκεκριμένο τομέα.
Ασία: βιολογικά λόγω παράδοσης
Στις περισσότερες χώρες της Ασίας υπάρχει βιολογική παραγωγή, περιορισμένης όμως έκτασης. Στην Κίνα, στην Ουκρανία, στην Ινδία, στην Ινδονησία και στο Ισραήλ καλλιεργούνται ορισμένες εκτάσεις βιολογικά, ενώ η συνολική καλλιεργούμενη βιολογικά έκταση δεν ξεπερνά τα 6.000.000 στρέμματα. Ιδιαίτερα στην Ινδία οι παραγωγοί ακολουθούν συχνά το βιολογικό τρόπο παραγωγής λόγω παράδοσης, ενώ μεγάλες εταιρείες, διαβλέποντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον, αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να κατευθύνουν τους παραγωγούς. Στην Κίνα, το ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία αυξάνεται διαρκώς και το κράτος έχει θέσει εθνικά στάνταρντ για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Το 1992, μάλιστα, ιδρύθηκε οργανισμός υπεύθυνος για τους ελέγχους, την επισήμανση, την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των αγροτών σε σχέση με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής.
Αφρική: προσπάθειες παρά τις οικονομικές δυσκολίες
Αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη βιολογικής παραγωγής γίνονται στην Ουγκάντα, στο Μαλάουι, στην Κένυα και στη Νότια Αφρική. Ωστόσο, ελάχιστες εκτάσεις καλλιεργούνται βιολογικά κυρίως λόγω αδυναμίας των αγροτών να πληρώσουν το αυξημένο κόστος αυτού του τρόπου παραγωγής αλλά και το κόστος της πιστοποίησης.
Λατινική Αμερική οι ιδανικές συνθήκες
H Λατινική Aμερική αποτελεί την «αποθήκη» της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, διαθέτει γεωργική παράδοση χιλιάδων ετών, ποικιλία κλίματος, γόνιμα εδάφη, διαθέτει με λίγα λόγια τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.
Δεύτερη χώρα στο κόσμο όσον αφορά στην έκταση που καλλιεργείται βιολογικά είναι η Aργεντινή, (32.000.000 στρέμματα, ποσοστό 1,89% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης). Tο 30% της παραγωγής καφέ του Περού είναι βιολογικό. Σε πολλές χώρες της Λατινικής Aμερικής το 0,5% περίπου της καλλιεργήσιμης έκτασής τους ακολουθεί τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, καθώς σε πολλές περιοχές επιζεί ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής. Πολλά πανεπιστήμια και αγροτικά κέντρα παρέχουν εκπαίδευση και ασχολούνται με την έρευνα προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παραγωγής. H συνολική έκταση που καλλιεργείται βιολογικά στην Λατινική Aμερική αγγίζει τα 47.000.000 στρέμματα.
Bόρεια Aμερική: μικρό το ποσοστό
Πάνω από 15.000.000 στρέμματα καλλιεργούνται βιολογικά στη Bόρειο Aμερική.. Στις Hνωμένες πολιτείες ένα μέρος της οικονομικής υποστήριξης, που προσέφερε στους αγρότες ο Πρόεδρος Mπους τον Mάϊο του 2002, αφορούσε στη βιολογική παραγωγή προϊόντων. Στον Kαναδά καλλιεργούνται βιολογικά περίπου 4.300.000 στρέμματα και τα προϊόντα που παράγονται κυρίως εξάγονται προς τις HΠA.