1.   Μεγάλη διατροφική αξία
Στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση υδατοδιαλυτών λιπασμάτων. Αντίθετα τα εδάφη γονιμοποιούνται με οργανική ουσία. Γι' αυτό, τα φυτά που καλλιεργούνται βιολογικά περιέχουν λιγότερο νερό αλλά περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και βιταμίνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία των βιολογικών προϊόντων υπερβαίνει το πενταπλάσιο των συμβατικών.

Σύγκριση βιολογικών προϊόντων με μη βιολογικά, σχετικά με την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

 

Φώσφορο

Ασβέστιο

Μαγνήσιο

Κάλιο

Σίδηρος

Φασόλι

Βιολογικά

0,36

40,05

60,2

99,7

227

Μη βιολογικά

0,22

15,5

14,8

29,1

10

Λάχανο

Βιολογικά

0,38

60,1

43,6

148,3

94

Μη βιολογικά

0,18

17,5

13,6

33,7

20

Μαρούλι

Βιολογικά

0,43

71,1

49,3

176,5

516

Μη βιολογικά

0,22

16,1

13,1

53,7

9

Ντομάτα

Βιολογικά

0,35

23,2

59,2

148,3

1938

Μη βιολογικά

0,16

4,5

4,5

58,8

1

Σπανάκι

Βιολογικά

0,52

96,1

203,9

237,1

1584

Μη βιολογικά

0,27

47,5

46,9

84,6

19

2.   Υγεία
Στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων. Τα βιολογικά προϊόντα παράγονται με μεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Έτσι, ούτε ο αγρότης αλλά ούτε και ο καταναλωτής εκτίθεται στον κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση φυτοφαρμάκων ή από τα υπολείμματα τους.
3.   Γεύση
Τα βιολογικά καλλιεργούμενα εδάφη περιέχουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία σε φυσιολογικές αναλογίες και σε μία μορφή όπως τα παρέχει η ίδια μας η φύση. Έτσι τα φυτά μπορούν να σχηματίσουν πιο εύκολα τις γευστικές ουσίες που είναι χαρακτηριστικές για κάθε είδος. Θα αναγνωρίζετε οικολογικά προϊόντα πάντα -ει μη τι άλλο- από την καλύτερη γεύση τους.
4.   Προστασία του περιβάλλοντος
Τα οργανικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία δεν ξεπλένονται με της βροχές αλλά γονιμοποιούν τα εδάφη μόνιμα. Επίσης, στη βιολογική γεωργία απαγορεύονται κάθε είδος ζιζανιοκτόνων καθώς τα χημικά μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα. Έτσι δεν μολύνονται οι υδάτινοι πόροι και επιζούν οι μέλισσες και άλλα ωφέλιμα έντομα.
5.   Αρμονία με τη φύση
Ο άνθρωπος καλλιεργώντας φυτά ή εκτρέφοντας ζώα επεμβαίνει στη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος. Οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας αποβλέπουν στη διατήρηση αυτής της ισορροπίας και στη δημιουργία κλειστών και υγιεινών κύκλων οργανικής ουσίας. Έτσι υποστηρίζεται η αειφόρος ανάπτυξη του αγροπεριβαλλοντικού χώρου σε αρμονία με τους νόμους της φύσης.
6.   Γονιμότητα με το έδαφος
Τα περισσότερα ελληνικά εδάφη πάσχουν από έλλειψη οργανικής ουσίας και χάνουν χρόνο με το χρόνο τη φυσική γονιμότητα τους. Η βιολογική γεωργία αντιστρέφει αυτή την ολέθρια εξέλιξη τροφοδοτώντας το έδαφος με κοπριά αλλά ιδίως με κομπόστα και νωπή βιομάζα (χλωρή λίπανση). Έτσι επαναφέρεται η γονιμότητα των εδαφών και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να παράγουν στα ίδια χωράφια τα παιδιά μας.
7.   Βιοποικιλότητα
Η ήπια τεχνολογία και οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία βοηθούν στην αύξηση της «Βιοποικιλότητας». Αυτό σημαίνει περισσότεροι μικροοργανισμοί στο έδαφος, περισσότερα αγριόχορτα, αρωματικά φυτά και λουλούδια, περισσότερα ωφέλιμα έντομα και περισσότερα άγρια ζώα και πουλιά.
8.   Ανάπτυξη της υπαίθρου
Η βιολογική γεωργία ανοίγει νέες προοπτικές απασχόλησης για τους αγρότες αλλά και για την τοπική κοινωνία. Έτσι, η βιολογική γεωργία συμβάλει στην παραμονή αλλά πολλές φόρες και στην επιστροφή του γεωργικού πληθυσμού στα χωρία. Μια αλλά δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας είναι ο αγροτουρισμός. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι των πόλεων επιθυμούν να γνωρίζουν από κοντά τα κτήματα που καλλιεργούνται βιολογικά.
9.   Η γεωργία του μέλλοντος
Οι βιοκαλλιεργητές συνδυάζουν πατροπαράδοτες καλλιεργητικές τεχνικές με τις πιο σύγχρονες διαπιστώσεις της επιστήμης. Τους χαρακτηρίζει μια νέα αντίληψη σχετικά με το περιβάλλον και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος για να μην καταστρέψει τους πόρους που εξασφαλίζουν την επιβίωση του ανθρώπινου γένους σ' αυτό τον πλανήτη.
10. Εγγύηση γνησιότητας
Όλα τα προϊόντα των βιολογικών καλλιεργειών, πιστοποιούνται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον καν. (Ε. Ο. Κ.) 2092/91.