Σήμερα η Ελλάδα έχει πολύ δυναμική εσωτερική αγορά βιολογικών προϊόντων, παρά τον αρχικό εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτή τη στιγμή, στον ελληνικό χώρο τα βιολογικά προϊόντα διατίθενται σε περισσότερες από 70 αγορές βιολογικών προϊόντων, στα σούπερ μάρκετ, και σε εκατοντάδες καταστήματα, τόσο εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων, όσο και σε μια ευρύτερη γκάμα καταστημάτων (κάβες, τοπικά προϊόντα, κ.λ.π).

Παρόλα αυτά, από το 2010 παρατηρείται αισθητή μείωση των βιοκαλλιεργητών όπως και της βιολογικά καλλιεργήσιμης γης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση του προγράμματος επιδοτήσεων του 2005 και του 2006 (το περσινό πρόγραμμα επιδοτήσεων για βιοκαλλιεργητές σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί ούτε για τις ανάγκες των αγροτών ούτε για τη ζήτηση της αγοράς σε βιολογικά προϊόντα). Καλώς ή κακώς, η ύπαρξη ή ολοκλήρωση ενός προγράμματος επιδοτήσεων αντιστοιχεί απόλυτα στην στατιστική εικόνα των βιοκαλλιεργητών. Δηλαδή, όσο έχουμε επιδοτήσεις έχουμε και βιολογική γεωργία! Αυτό τουλάχιστον ισχύει για τη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού, ενώ υπάρχουν φυσικά και οι φαεινές εξαιρέσεις, βιοκαλλιεργητές με όραμα και μεράκι που έχουν σωστή επαφή με την αγορά και τους καταναλωτές και επομένως δεν χρειάζονται καμία επιδότηση.
Μία καλή εικόνα για την κατάσταση της ελληνικής βιολογικής γεωργίας μας δίνουν τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έκταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα το έτος 2010 ανερχόταν σε ποσοστό 3,7% της συνολικής καλλιεργούμενης, συμπεριλαμβανομένων των βοσκότοπων.
Οι μεγαλύτερες βιολογικές εκμεταλλεύσεις ήταν συντριπτικά:
οι βοσκότοποι(1.522.150,94 στρ.)
οι αροτραίες εκτάσεις (848.005,10 στρ.)
οι μόνιμες καλλιέργειες, δηλαδή οπωροφόρα εσπεριδοειδή, αμπέλι, ελιά (667.145,83 στρ.) εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος τους ελιά,
η αγρανάπαυση 28.981,31 στρ.,
τα νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβανομένων των μανιταριών, πεπονιών και φράουλας) 23.444,49 στρ.
τα όσπρια 8487,51 στρ.
Αριθμός και είδος βιολογικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα (2006-2010)

ΕΤΟΣ

2006

2007

2008

2009

2010

Παραγωγοί

23618

23480

23372

23665

21270

Μεταποιητές

758

940

1418

1541

1557

Εισαγωγείς

3

1

12

11

5

Μικτές επιχειρήσεις

287

308

58

67

28

ΣΥΝΟΛΟ

24666

24729

24860

25284

22860

Κατά το έτος 2010 σε σχέση με το έτος 2009 που ήταν η αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, παρατηρούμε ότι:
α) υπάρχει μείωση παραγωγικών επιχειρήσεων κατά 10,1%
β) υπάρχει μικρή αύξηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων
γ) μείωση κατά σχεδόν 50% εισαγωγικών και μικτών επιχειρήσεων

Βιολογική γεωργία,  Ελλάδα, 2001-2011

Έτος

Αριθμός. Επιχειρηματιών.

Καλ/νες Εκτάσεις

Βοσκότοποι

Σύνολο

% Ανάπτυξης

2001

6.933

 

 

 

 

2002

6.299

295.051

476.151

771.202

 

2003

6.642

389.951

2.054.614

2.444.564

217%

2004

9.002

706.250

1.962.340

2.671.590

9,3%

2005

16.399

1.035.600

1.845.025

2.880.625

7,8%

2006

24.666

1.701.865

1.320.695

3.022.560

4,9%

2007

24.729

1.521.175

1.277.771

2.798.946

-7,4%

2008

25.098

1.785.710

1.392.560

3.178.270

13,5%

2009

25.284

1.706.318

1.556.204

3.262.522

2,7%

2010

22.860

1.576.064

1.522.151

3.098.215

-5,3%%