ΛΙΠΑΝΣΗ
Η γονιμότητα και η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους πρέπει να διατηρούνται με την καλλιέργεια ψυχανθών, με τη χλωρή λίπανση ή με την καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών στα πλαίσια κατάλληλου πολυετούς προγράμματος αμειψισποράς καθώς και με την ενσωμάτωση στο έδαφος οργανικών υλικών κομποστοποιημένων ή όχι που προέρχονται από μονάδες βιολογικής γεωργίας π.χ. υποπροϊόντα ζωικής παραγωγής (κοπριά) μπορεί να χρησιμοποιούνται εφόσον αυτά προέρχονται από μονάδες ζώων που εκτρέφονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Αν όλες αυτές οι μέθοδοι αποδειχτούν ανεπαρκείς να εξασφαλίσουν την επαρκή θρέψη των καλλιεργειών και να διατηρήσουν την ισορροπία των απαραίτητων στοιχείων του εδάφους με αποτέλεσμα να απαιτείται συμπλήρωση τους, ένας περιορισμένος αριθμός από αλλά οργανικά ή ανόργανα προϊόντα λίπανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κοπριά αγροτικών ζώων. Προϊόν που συνίσταται αποκλειστικά από μείγματα περιττωμάτων ζωών και φυτικής ύλης (στρωμνή ζώων). Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή. Ένδειξη ζωικών ειδών. Προέλευση αποκλειστικά από εκτατική εκτροφή.

Αποξηραμένη κοπριά και αφυδατωμένη κοπριά πουλερικών. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.          

Κομποστοποιημένα ζωικά περιττώματα, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών καθώς και της κομποστοποιημένης κοπριάς αγροτικών ζώων. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή. Ένδειξη ζωικών ειδών. Η προέλευση από βιομηχανοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται.

Υγρά απεκκρίματα ζώων (υγρή κόπρος ούρα κτλ). Επιτρέπεται η χρήση μετά από ελεγχόμενη ζύμωση ή και κατάλληλη αραίωση. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή. Ένδειξη ζωικών ειδών. Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται.

Υπολείμματα μανιτοκαλλιέργειας. Η αρχική σύνθεση του υποστρώματος πρέπει να περιορίζεται σε προϊόντα που αναφέρονται στο κατάλογο αυτό.

Περιττώματα σκωληκίων (κομπόστα γαιοσκωλήκων) και εντόμων.

Γκουανό. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Κομποστοποιημένα μείγματα υλικών φυτικής προέλευσης. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Προϊόντα και παραπροϊόντα ζωικής προέλευσης. Δηλαδή Αιματάλευρο (ξηρό αίμα), Άλευρο οπλών, Άλευρο κεράτων, Οστεάλευρο ή αποζελατινοποιημένο οστεάλευρο, Ζωική τέφρα, Ιχθυάλευρο, Κρεατάλευρο, Άλευρο από φτερά, τρίχες και ξύσματα δέρματος, Υπολείμματα από μαλλί, τρίχες και γούνα ζώων, Γαλακτοκομικά προϊόντα. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής προέλευσης για λιπάσματα (π.χ. άλευρο πλακούντα ελαιούχων σπόρων, φλοιοί του κακάο, φύτρα βύνης κτλ).

Φύκη και προϊόντα φυκιών. Μόνον εφόσον λαμβάνονται με :

  1. φυσικές επεξεργασίες που περιλαμβάνουν την αφυδάτωση, την ψύξη και την άλεση 
  2. ​εκχύλιση με νερό, ή με όξινα και αλκαλικά υδατικά διαλύματα,
  3.  ζύμωση.

Πριονίδια και θρύμματα ξύλου. Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση.Κομποστοποιημένοι φλοιοί δέντρων. Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση. Τέφρα ξύλου. Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση.

Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά αλεσμένα. Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/284/ ΕΟΚ. Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg P2Ο5.

Φωσφορικό αργίλιο - ασβέστιο. Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/284/ ΕΟΚ. Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg P2Ο5 . Χρήση περιορισμένη στα αλκαλικά εδάφη (ρΗ > 7,5).

Σκωρίες αποφωσφατώσεως. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Ακατέργαστα άλατα καλίου (π.χ. καϊνίτης, συλβενίτης κλπ).  Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Θεϊκό κάλιο - μαγνήσιο. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή. Λαμβανόμενο από τα ακατέργαστα ορυκτά καλίου.

Βινάσση και εκχυλίσματα βινάσσης. Με εξαίρεση τις αμμωνιακές βινάσσες.

Ανθρακικό   ασβέστιο   και  μαγνήσιο   φυσικής   προέλευσης,   (π.χ.   μάργα, αλεσμένος ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της Βρετάνης, φωσφορικό ασβέστιο κλπ).

Θεϊκό μαγνήσιο (π.χ. κιζερίτης). Αποκλειστικά φυσικής προέλευσης.  Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου. Διαφυλλικός ψεκασμός αφού αποδειχθεί έλλειψη ασβεστίου. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Θειικό ασβέστιο (γύψος). Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/284/ ΕΟΚ. Αποκλειστικά φυσικής προέλευσης.

Στοιχειακό θείο. Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/284/ΕΟΚ. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Ιχνοστοιχεία. Στοιχεία που αναφέρονται στην οδηγία 89/530/ΈΟΚ. Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισμός ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή.

Χλωριούχο νάτριο. Αποκλειστικά από ορυκτά άλατα. Ανάγκη που αναγνωρίζει η ελέγχουσα αρχή.

Σκόνη πετρωμάτων.