Οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω επηρεάζουν την διακίνηση και εμπορία των βιολογικών προϊόντων σχετίζονται με την κατανόηση του περιβάλλοντος καθώς και με ψυχολογικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Η οικολογική συνείδηση αντανακλά το επίπεδο της γνώσης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και τις οικολογικές του ανησυχίες, γιατί είναι παρατηρημένο και ευρέως αποδεκτό ότι οι αγοραστές των βιολογικών προϊόντων έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη οικολογική συνείδηση. Είναι επίσης σημαντικό ότι το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικό κίνητρο για την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων.

Τα χαρακτηριστικά των βιολογικών προϊόντων όπως η θρεπτική άξια τους, η πιστοποίηση γνησιότητας που φέρουν, η γεύση, η εμφάνιση και η συσκευασία τους, είναι στοιχεία πάνω στα οποία οι καταναλωτές αντανακλούν την προσωπική τους στάση και αγοραστική τους διάθεση. Δυστυχώς όμως τα βιολογικά προϊόντα υστερούν συχνότερα από τα συμβατικά στην εμφάνιση και κυρίως στο μέγεθος.

Η συνείδηση της αγοράς τροφής είναι ένας παράγοντας που αφορά την επιλογή, διαδικασία αγοράς και επιλογής των τροφίμων από το καταναλωτικό κοινό. Για κάποιους η διαδικασία αυτή είναι μια περιπλοκή και στοχαστική διαδικασία, ενώ για κάποιους άλλους είναι μια παρορμητική διαδικασία όπου συνήθως δεν λαμβάνεται υπ9 όψη η ποιότητα των προϊόντων. Είναι παρατηρημένο ότι οι καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν κατόπιν σοβαρής σκέψης στρέφονται προς την αγορά βιολογικών προϊόντων.

Η απόσταση και η πυκνότητα των σημείων πώλησης των βιολογικών προϊόντων είναι ένας παράγοντας ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στην αγοραστική συμπεριφορά. Αρκετά είναι τα μέλη του καταναλωτικού κοινού τα οποία σύμφωνα με σχετικές έρευνες, είναι διατεθειμένα να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα αλλά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή τους την επιλογή επειδή τα σημεία πώλησης των βιολογικών προϊόντων απέχουν αρκετά μακριά από την περιοχή όπου διαμένουν ή τα σημεία πώλησης των βιολογικών προϊόντων είναι δυσεύρετα στην πόλη όπου κατοικούν.

Τέλος το «εισόδημα», n μόρφωση και n ηλικία είναι εξίσου σημαντικοί ως παράγοντες στη επιλογή αγοράς και κατανάλωσης των βιολογικών προϊόντων. Το υψηλότερο εισόδημα επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράζει συνήθως πιο εύκολα ακριβότερη βιολογική τροφή. Οι μορφωμένοι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι για την θρεπτική αξία της βιολογικής τροφής με αποτέλεσμα να την επιλέγουν ενώ καταναλωτές με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δεν γνωρίζουν ή εκδηλώνουν κάποιον αρνητισμό απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι οι νεαροί καταναλωτές είναι περισσότερο δεκτικοί από τους ηλικιωμένους στην αγορά και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων.

Οι διαφορές ανάμεσα στα προϊόντα βιολογικής και συμβατικής γεωργίας οι οποίες δεν έχουν γίνει αντιληπτές από όλες τις ομάδες του καταναλωτικού κοινού. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού αγνοεί ή γνωρίζει ελάχιστα στοιχεία για τη βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα. Εκτιμάται από ειδικούς επιστήμονες πως εάν το καταναλωτικό κοινό λάβει γνώση και κατανοήσει τι ακριβώς είναι τα βιολογικά προϊόντα και τι διαφορές έχουν από τα συμβατικά, τότε θα αυξηθεί και η κατανάλωση τους.