Ως Βιολογική Γεωργία ή οικολογική θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την ήπια και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, που υλοποιείται χωρίς την εφαρμογή χημικών και σύνθετων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής βασισμένο στην αμειψισπορά των καλλιεργειών, στην ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και της ζωικής κοπριάς στη χλωρή λίπανση και στις βιολογικές, φυσικές μορφές αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών. Στους ίδιους κανονισμούς ορίζεται ότι η βιολογική γεωργία προωθεί σκοπούς όπως την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που δεν περιέχουν υπολείμματα αγροχημικών, την ανάπτυξη μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που αποφεύγουν τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων και την εφαρμογή καλλιεργητικών εργασιών που επαναφέρουν και διατηρούν την εδαφική γονιμότητα.

 

Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας είναι:

Να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα

Να διατηρεί και να αυξάνει μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα του εδάφους

Να ενθαρρύνει και να αυξάνει τους βιολογικούς κύκλους στα γεωργικά συστη­μάτων μικροοργανισμών, της εδαφικής χλωρίδας και πανίδας των φυτών και των ζώων.

Να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Να εργάζεται με υλικά και ουσίες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σ’ ένα αγρόκτημα.

Να περιορίζει όλες τις μορφές ρύπανσης που προέρχονται από τη συμβατική γεωργία

Να διατηρεί την γενετική ποικιλομορφία των γεωργικών οικοσυστημάτων της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων.

Να προσφέρει στους παραγωγούς διαβίωση, να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους και να τους παρέχει επαρκές εισόδημα και ικανοποίηση από την εργασία τους σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον.