Πολλές φορές τα νέα προϊόντα είναι αυτά που δίνουν ζωή στην επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να διατεθούν και οι αντίστοιχοι πόροι. Και επειδή συχνά οι πόροι παρουσιάζουν στενότητα ή δεν είναι πάντα διαθέσιμοι, χρειάζεται ο κατάλληλος προγραμματισμός.
Οι βασικοί προβληματισμοί για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος είναι οι παρακάτω:

 • Είναι αξιόλογη η ιδέα;
 • Παρουσιάζει το νέο προϊόν οικονομικό ενδιαφέρον για την επιχείρηση;
 • Ταιριάζει το νέο προϊόν με τις δυνατότητες και τους στόχους της επιχείρησης;
 • Υπάρχουν επαρκείς ικανοποιητικές ενδείξεις;
 • Υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής του προϊόντος όπως πρέπει και στην ποσότητα που πρέπει;

Λόγοι αποτυχίας των νέων προϊόντων

 • Λάθος εκτιμήσεις.
 • Παραγωγή μειονεκτικών προϊόντων.
 • Λανθασμένος προϋπολογισμός.
 • Ανεπιτυχής συνολική προσπάθεια μάρκετινγκ.
 • Απρόβλεπτη δράση των ανταγωνιστών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αρκετές φορές τα αποτελέσματα του προγραμματισμού για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος δείχνουν ότι τελικά οι ενδείξεις δεν επαρκούν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις προτιμάται συνήθως η τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος προϊόντος.

Λόγοι τροποποίησης ενός προϊόντος

 • Μια αξιόλογη και κερδοφόρα ιδέα.
 • Η διερεύνηση της προτίμησης των καταναλωτών.
 • Η διαπίστωση μειονεκτημάτων και οι δραστηριότητες του ανταγωνισμού.
 • Ο κορεσμός των καταναλωτών.

Πλεονεκτήματα της τροποποίησης

 • Διευκολύνεται ο έλεγχος της πληροφόρησης και των αντιδράσεων των καταναλωτών σε σχέση με τα νέα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
 • Η βασική προβολή για το προϊόν έχει υλοποιηθεί και τα πλεονεκτήματα που έχει ακολουθούν και το τροποποιημένο προϊόν.
 • Υπάρχει αξιόλογη εμπειρία όσον αφορά την παραγωγή του προϊόντος.
 • Υπάρχουν μικρότερες δαπάνες ενώ παράλληλα η επιχείρηση πραγματοποιεί πωλήσεις.
 • Ικανοποιείται η συχνή επιθυμία των καταναλωτών για αλλαγές.

Στρατηγικές τροποποίησης του προϊόντος

 • Βελτίωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.
 • Βελτίωση της ποιότητας.
 • Βελτίωση της εμφάνισης.