Η σημασία της έρευνας της αγοράς είναι μεγάλη γιατί από τις πληροφορίες που θα παρθούν θα εξαρτηθεί η σωστή απόφαση που θα οδηγήσει στη διάθεση ενός προϊόντος και στην εξασφάλιση ικανοποιητικής τιμής πώλησης του.
Μια από τις κυριότερες αιτίες που δημιουργούνται τα προβλήματα διάθεσης της αγροτικής παραγωγής είναι ότι πολλές φορές η παραγωγή δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς. Δεν υπάρχει δηλαδή τοπική και χρονική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων πρέπει να γνωρίζουν τι ζητάει η αγορά, τι ποσότητα ζητάει και πότε χρειάζεται αυτήν την ποσότητα.

 Ωφέλειες της έρευνας και πληροφόρησης αγοράς 

 • Για τον παραγωγό.
 • Παράγει εκείνα τα προϊόντα που έχουν μεγάλη ζήτηση.
 • Πουλά τα προϊόντα στον κατάλληλο τόπο και χρόνο και σε τιμές που επικρατούν στην αγορά.
 • Πουλά τα προϊόντα στην κατάλληλη μορφή και ποιότητα σύμφωνα με τις επιθυμίες των καταναλωτών.
 • Για τον καταναλωτή.
 • Ξέρει να εκτιμάει τα προϊόντα που κυκλοφορούν και να αγοράζει τα καλύτερα από ποιοτική άποψη σε συνδυασμό με λογικές τιμές.
 • Λογικοποιεί τα έξοδα του αγοράζοντας ότι ακριβώς του χρειάζεται χωρίς να πανικοβάλλεται από τεχνητές ελλείψεις, αιτίες δηλαδή για να ανεβάσουν οι έμποροι τις τιμές των προϊόντων.
 • Για το κράτος.
 • Γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σωστός προγραμματισμός της αγροτικής παραγωγής και εξαγγέλλονται τα προγράμματα σύμφωνα με τι προϊόντα ζητούνται στην εθνική και διεθνή αγορά.
 • Προωθεί και διευρύνει τις εξαγωγές πληροφορώντας και τους εξαγωγείς για τις υπάρχουσες ευκαιρίες αγορών και αγοραστών στο εξωτερικό.
 • Εγκρίνει την ίδρυση ή την επέκταση εκείνων των μονάδων  μεταποίησης και συντήρησης αγροτικών προϊόντων ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν να απορροφηθούν τα προϊόντα αυτά από την εσωτερική και εξωτερική.